צילום: צחי אוסטרובסקי. דיזנגוף סנטר, עבודה על היסודות, 1974   עיצוב ובניית אתר: יעל רשף והילה נורמן